Контакти

ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово

ул. „Каменица” №2

община Сливен

Телефон: 04513 21 70

e-mail: info-2000136@edu.mon.bg

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ С ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, В СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

ТЕЛ. 112 – Национална система 112 – за спешни повиквания – случаи на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

Отдел „Закрила на детето“ – 044 62 57 25; 044 62 50 83

РУО – Сливен – 044 611 020; 0879600339 – Илонка Толева

* (задължително поле)


Вижте по-голяма карта