Search

Материална база

Нашето училище разполага с обновена и отлично поддържана материална база -  светли и приветливи класни стаи, компютърен кабинет, библиотека, физкултурен салон, открити спортни площадки и ученически стол.