Обява по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

ОУ „Найден Геров“, с . Гавраилово обявява, че ще бъдат сформирани 2 отбора по футбол и ще има нужда от треньор/ръководител в тази спортна област. Всеки специалист от тази област може да се  свърже с ръководството на тел. 045132170 и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ като треньор/ръководител на отбор.

Related posts:

Comments are closed.